H/F Røde Mellemvej Røde Mellemvej 70 - 74 2300 København S


Opdateret august 2020


Vi skal sorterer vores affald, og det er

vigtigt at det bliver sorteret rigtigt


Containerne står i foreningshaven. Du skal selv gå op med dit affald.


Bioaffaldet bliver tømt hver tirsdag i juni, juli og august - ellers tirsdag i ulige uger.

Plastik, metal, pap og småt elektronik bliver tømt fredag i ulige uger.

Papir tømmes tirsdag i ulige uger.


Stort EL-affald må KUN stilles på fliserne,

hvis der ikke er plads, må du vendte til der er tømt - det må ikke stilles på græsset.


Beholder og poser til bioaffald står ved foreningshuset.

BEMÆRK!!!

Der bliver IKKE hentet farligt affald,

det vil sige du må ikke stille malerbøtter

og andet farligt affald på containerpladsen.


Brug kommunens genbrugspladser eller miljøbil

Det er alle medlemmers pligt at hjælpe med at holde orden på containerpladsen.


Det er ingen losseplads