Festudvalget:


Pia Mårtensson

Carsten Roslund

Britta Bartholdy


                                

Aktiviteter i 2021:

På grund af coronakrisen skal du se på opslagstavlerne

hvilke aktiviteter der er i vores haveforeningen.


Du/I vil også løbende blive orienteret på mail

H/F Røde Mellemvej Røde Mellemvej 70 - 74 2300 København S