Ventelisten bliver kun opdateret en gang om året.

Vælger man at at gå fra passiv til aktiv havesøgende er det først gældende når ventelisten bliver opdateret på foreningens hjemmeside.


Man skal være mindst 15 år for at blive skrevet op på ventelisten.
Hvert år skal man møde personligt op i foreningens kontortid, som er den første onsdag i måneden fra maj til august mellem kl. 18 og 19.


Når man møder for at få sit kryds, skal man betale 100,- kr. kontant.

Hvis man ikke møder én af de fire onsdage, bliver man slettet af listen.


Man skal ved fremmødet tage stilling til, om man ønsker at være aktiv eller passiv havesøgende. Man kan kun være passiv søgende i højst 5 år.Man får, når det er ens tur, tilbud om at købe have 3 gange - hvis man siger nej til de 3 tilbud, rykker man nederst på ventelisten.

H/F Røde Mellemvej Røde Mellemvej 70 - 74 2300 København S


Aflyst på grund af coronakrisen
læs nederst på denne side

Står du på ventelisten, skal du indbetale administrationsgebyret på 100,- kr.

til Reg.: 5314 konto: 0244182

Det er vigtigt at du skriver dit navn på indbetalingen, for at du kan få dit kryds.

Hvis du ønsker at ændre din status fra passiv til aktiv eller omvendt,

skal du også skrive det på indbetalingen.