Der er ikke morgenmad til pligtarbejdet, derfor starter pligtarbejdet først kl. 9.00