Du indkaldes til pligtarbejde ifølge vedtægterne § 8

Listen til pligtarbejde for 2021 bliver sendt ud midt i marts.


Bemærk!

Hvis du ikke kan den dato du er blevet sat på til, er du selv ansvarlig for at bytte med en anden have som kan den dag.


Hvis du udebliver fra pligtarbejde,

bliver du opkrævet et gebyr på 1000,00 kr.