Du indkaldes til pligtarbejde ifølge vedtægterne § 8

Pligtarbejdslisten for 2021 bliver sendt ud

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Hvis du ikke kan den dato du er blevet sat på, er du selv ansvarlig for at bytte med en anden have som kan den dag.

Hvis du udebliver fra pligtarbejde,

bliver du opkrævet et gebyr på 1000,00 kr.