H/F Røde Mellemvej Røde Mellemvej 70 - 74 2300 København S

Hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du pligt til at melde det til kommunen.For anmeldelser af rotter og information i øvrigt, gå ind på vores hjemmeside:

http://www.kk.dk/rotter