Vi skal sorterer vores affald,
og det er vigtigt at det bliver sorteret rigtigt

Containerne står i foreningshaven 
Du skal selv gå op med dit affald

Bioaffaldet bliver tømt hver tirsdag. 
Plast og pap bliver tømt hver fredag. 
Papir, småt EL og metal tømmes i ulige uger.
Beholder og poser til bioaffald står ved foreningshuset.