Vi skal sorterer vores affald,
og det er vigtigt at det bliver sorteret rigtigt

Containerne står i foreningshaven 
Du skal selv gå op med dit affald

Madaffald bliver tømt hver tirsdag. 
Plast bliver tømt hver mandag.
Pap bliver tømt hver tirsdag
Papir, småt EL og metal tømmes i lige uger.
Beholder og poser til bioaffald står ved foreningshuset.
Se affaldskalender for 2023 her
Stort EL-affald må KUN stilles på fliserne,
hvis der ikke er plads, må du vendte til der er tømt
- det må ikke stilles på græsset.

Beholder og poser til bioaffald står ved foreningshuset.