Dagrenovation og affaldssortering

Skraldeposen skal stilles ud foran havelågen onsdag senest kl. 19.00.
Der må stilles én klar skraldepose dvs. gennemsigtigt, ud til afhentning.

Der må ikke være haveaffald eller andet affald som høre under sorteringsaffald i posen.
Posen skal være beskyttet så fugle, ræve og rotter ikke kan komme til den evt. med en stor spand over eller i en skraldspand.

Affaldssortering

Vi skal sorterer vores affald, og det er vigtigt at det bliver sorteret rigtigt
Containerne står i foreningshaven. Du skal selv gå op med dit affald.

Se affaldskalender for 2022 her


Stort EL-affald må KUN stilles på fliserne,

hvis der ikke er plads, må du vendte til der er tømt - det må ikke stilles på græsset.


Beholder og poser til bioaffald står ved foreningshuset.