Præmiehaver:

2020: 
Tonny Jørgensen, Skovskadegangen 1 
Vivi Kjær Ballhausen, Musvitgangen 37  
Evy Elgsås, Musvitgangen 11

2019:
Kaj Bent Guldbeck, Fuglekongegngen 5  
Inge Rasmussen, Musvitgangen 4          
Steen Schnipper, Musvitgangen 64        
2018:
Leila Gøtterup, Musvitgangen 34
Anders Sørensen, Musvitgangen 27
Lene Sølvskov, Musvitgangen 68
2017:
Gerda Zinglersen, Musvitgangen 25    Ærespræmie
Merete Grip, Kernebidergangen 2
Katja Rasmussen, Musvitgangen 60
2016:
Helle og Allan Lorentzen, Musvitgangen 33
Finn Johansen, Kernebidergangen 7
Harriet og Henrik Christensen, Musvitgangen 23