Venteliste til Haveforeningen Røde Mellemvej

Opdateret januar 2021

Bemærk! Hvis du får nyt telefonnummer eller mail adresse, skal du give besked ved at sende en mail med de nye oplysninger til:
roedemellemvej@gmail.com

Om ventelisten
Der er ikke ny opskrivning på ventelisten i 2021.
Ventelisten bliver kun opdateret en gang om året.
Vælger man at at gå fra passiv til aktiv havesøgende er det først gældende når ventelisten bliver opdateret på foreningens hjemmeside.

Hvert år skal man indbetale et administrationsgebyr på 100,- kr. for at blive på ventelisten.
Administrationsgebyret indbetales på reg. 5314 - kontonr. 0244182, Arbejdernes Landsbank.
Det er vigtigt at du skriver dit navn på indbetalingen, for at du kan få dit kryds.
Du skal også skrive på indbetalingen, hvis du ønsker at ændre din status fra passiv til aktiv eller omvendt.
Ændringen træder først i kraft i 2022, man kan kun være passiv søgende i højst 5 år.

Man får, når det er ens tur, tilbud om at købe have 3 gange - hvis man siger nej til de 3 tilbud, rykker man nederst på ventelisten.