Venteliste til Haveforeningen Røde Mellemvej

Ventelisten er opdateret igen marts 2023, da der var sket en fejl

Der er ingen opskrivning på ventelisten i 2023
Hvis du står på ventelisten skal du, indbetale et administrationsgebyr på 100 kr.
på reg. 5314 - kontonr. 0244182, Arbejdernes Landsbank, senest den 31. august 2023.
Det er vigtigt at du skriver dit navn på indbetalingen, for at du kan få dit kryds.
Du skal også skrive på indbetalingen, hvis du ønsker at ændre din status fra passiv til aktiv eller omvendt.

Bemærk! Hvis du får nyt telefonnummer eller mail adresse, skal du give besked ved at sende en mail med de nye oplysninger til:
roedemellemvej@gmail.com

Om ventelisten
Ventelisten bliver kun opdateret en gang om året.
Vælger man at at gå fra passiv til aktiv havesøgende er det først gældende når ventelisten bliver opdateret på foreningens hjemmeside.

Hvert år skal man indbetale et administrationsgebyr på 100, - kr. for at blive på ventelisten.
Administrationsgebyret indbetales på reg. 5314 - kontonr. 0244182, Arbejdernes Landsbank.
Det er vigtigt at du skriver dit navn på indbetalingen, for at du kan få dit kryds.
Du skal også skrive på indbetalingen, hvis du ønsker at ændre din status fra passiv til aktiv eller omvendt.
Ændringen træder først i kraft i året efter.

Bemærk!!! Man kan kun være passiv søgende i højst 5 år.

Man får, når det er ens tur, tilbud om at købe have 3 gange - hvis man siger nej til de 3 tilbud, rykker man nederst på ventelisten.