Aktuel information:


HUSKAT 2024

Adressen til "Festpladsen" er:
Skovskadegangen 20, 2300 København S.

Stort el-skrot
Stort el-skrot må kun stilles op den dag vi kan kommer af med haveaffaldet og dagen efter.

Skraldeordning/dagrenovation

Skraldeposen skal stilles udenfor jeres havelåge
inden kl. 16.00 onsdag aften.

Der må stilles én klar skraldepose dvs. gennemsigtigt, ud til afhentning.

Der må ikke være haveaffald eller andet affald som høre under sorteringsaffald i posen.

Posen skal være beskyttet så fugle, ræve og rotter ikke kan komme til den evt. med en stor spand over eller i en skraldspand. 

Skraldecontainerne kun er til dagrenovation, derfor kan man ikke låne en container ned i haven.

Vi skal sorterer vores affald - læs her.

Se affaldskalenderVedrørende indbrud
Skulle I få indbrud skal I selvfølgelig melde det til politiet så det kan blive registret. I må også meget gerne skrive det til vores foreningsmail: roedemellemvej@gmail.com, da vi i samarbejde med forbundet registrer antallet af indbrud i alle haveforeninger.

Link til Det kriminalpræventive råd: https://dkr.dk


Rotter
Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan vi være med til at gøre en forskel.

Kontroller bygninger og haven for rotter, læs også her

• Ryd op på grunden og omkring huset.

• Undgå at fodre katte og hunde på udendørsarealerne.

• Undgå fuglefodring når der er en aktiv rottesag.

Læs hele kommunens opslag her
Du har pligt til at melde til kommunen hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter - også i vinterhalvåret.
Læs hvordan du gør herNedsivningstilladelse for regnvand
Alle har nu fået godkendt deres regnvandsløsninger.

Der vil blive udarbejdet lovliggørelser og meddelt til KEJD at vores haveforening er lovliggjort ift. miljøområdet.

Kontakt

Foreningens medlemmer kan møde bestyrelsesmedlemmer
lørdag mellem 9-12. i de måneder der er pligtarbejde.

Man kan også skrive til foreningsmailen: roedemellemvej@gmail.com
evt. lægge brev i postkassen ved kontoret, om at man ønskes kontaktet - skriv telefonnummer på.

Man kan IKKE komme om onsdagen, da vi har ændret vores mødetider til bestyrelsesmøderne.

Der er ikke opskrivning på ventelisten i 2024

Hvis du står på ventelisten skal du: 

indbetale et administrationsgebyr på 100 kr.
på reg. 5314 - kontonr. 0244182, 
Arbejdernes  Landsbank,
senest den 31. august 2024

Det er vigtigt at du skriver dit navn på indbetalingen,
for at du kan få dit kryds.

Du skal også skrive på indbetalingen, hvis du ønsker at ændre din status fra passiv til aktiv eller omvendt.
Ændringen træder først i kraft i året efter.
Man kan kun være passiv søgende i højst 5 år.

Man får, når det er ens tur, tilbud om at købe have 3 gange - hvis man siger nej til de 3 tilbud, rykker man nederst på ventelisten.