Aktuel information:

Adressen til "Festpladsen" er: Skovskadegangen 20, 2300 København S.


Stort el-skrot
Stort el-skrot må kun stilles op den dag der kommer grøn affaldscontainer og dagen efter.

Skraldeordning/dagrenovation

Skraldeposen skal stilles udenfor jeres havelåge
inden kl. 18.00 onsdag aften.

Der må stilles én klar skraldepose dvs. gennemsigtigt, ud til afhentning.

Der må ikke være haveaffald eller andet affald som høre under sorteringsaffald i posen.

Posen skal være beskyttet så fugle, ræve og rotter ikke kan komme til den evt. med en stor spand over eller i en skraldspand. 

Skraldecontainerne kun er til dagrenovation, derfor kan man ikke låne en container ned i haven.

Vi skal sorterer vores affald - læs her.Vedrørende indbrud

Have særsonen går snart i gang, men ikke alle flytter lige tidligt ud, derfor opfordrer vi jer til stadig at tjekke jeres haver engang i mellem og også gerne naboer omkring jer om der har været indbrud.
Skulle I få indbrud skal I selvfølgelig melde det til politiet så det kan blive registret. I må også meget gerne skrive det til vores foreningsmail: roedemellemvej@gmail.com, da vi i samarbejde med forbundet registrer antallet af indbrud i alle haveforeninger.


Rotter
Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan vi være med til at gøre en forskel.

Kontroller bygninger og haven for rotter, læs også her

• Ryd op på grunden og omkring huset.

• Undgå at fodre katte og hunde på udendørsarealerne.

• Undgå fuglefodring når der er en aktiv rottesag.

Læs hele kommunens opslag her
Du har pligt til at melde til kommunen hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter - også i vinterhalvåret.
Læs hvordan du gør herNedsivningstilladelse for regnvand
Der er stadig medlemmer som ikke har ansøgt om nedsivning af regnvand. Der er vigtigt at alle ansøger, for at haveforeningen kan blive miljøgodkendt. Ansøgningsskemaet kan hentes her, eller du kan få det udleveret lørdage mellem 9 - 12 ved pligtarbejde.

Oplysningsskema for regnvand.pdf

Kontakt

Foreningens medlemmer kan møde bestyrelsesmedlemmer
lørdag mellem 9-12. i de måneder der er pligtarbejde.

Man kan også skrive til foreningsmailen: roedemellemvej@gmail.com
evt. lægge brev i postkassen ved kontoret, om at man ønskes kontaktet - skriv telefonnummer på.

Man kan IKKE komme om onsdagen, da vi har ændret vores mødetider til bestyrelsesmøderne.

Der er ingen opskrivning til ventelisten i 2023

Hvis du står på ventelisten skal du: 

indbetale et administrationsgebyr på 100 kr.
på reg. 5314 - kontonr. 0244182, 
Arbejdernes  Landsbank,
senest den 31. august 2023

Det er vigtigt at du skriver dit navn på indbetalingen,
for at du kan få dit kryds.

Du skal også skrive på indbetalingen, hvis du ønsker at ændre din status fra passiv til aktiv eller omvendt.
Ændringen træder først i kraft i året efter.
Man kan kun være passiv søgende i højst 5 år.

Man får, når det er ens tur, tilbud om at købe have 3 gange - hvis man siger nej til de 3 tilbud, rykker man nederst på ventelisten.