Bestyrelsen
(valgt på generalforsamlingen marts 2019)

Formand:               Jimmy Jørgensen
Næstformand:        Dan Bengtsson
Kasserer:               Susanne Petersen
Sekretær:               Ditte Petersen
Bestyrelsesmedlem: Marion Dardecker
Bestyrelsessuppleanter:
                             Allan William
                             Inge Bugge
                             Anne Knudsen
                             Thorben Hansen
Observatør festudvalg:

                             Pia Mårtensson
Revisorer:              Anni Sølvskov
                             Henning Lassen
Suppleant:             Evy Elsåss

Vurderingsudvalg:  Birgitte Hedegaard - Formand
                             Kim Boss Jørgensen
                             Steen Schnipper
Suppleant:             Alice Gielfeldt

Bestyrelsen kan kontaktes i kontortiden
første onsdag i måneden kl. 18 - 19
Fra maj til august i kontoret på festpladsen

Foreningens medlemmer kan møde bestyrelsesmedlemmer
lørdag mellem 9-11. i de måneder der er pligtarbejde


.

.


Se mappen: Vigtige dokumenter som indeholder:
Foreningens vedtægter
Ordensregler
Generalforsamlingsreferater
Pligtarbejde oversigt
Byggeregler 2019
Kolonihavejura
Rottebekæmpelse