Bestyrelsen
Valgt på generalforsamlingen marts 2024

Formand:              Dan Bengtsson
Næstformand:  Marion Dardecker
Kasserer:              Susanne Petersen
Sekretær:     Ditte Petersen

Bestyrelsesmedlem:                             
                             Per Steenberg

Bestyrelsessuppleanter:
                             Allan William
                             Steen Schnipper
                             Camilla A H Hansen                         
Observatør festudvalg:

                             Pia Mårtensson


Revisorer:              Helle Rosenberg Lorentzen
                             Evy Elgsås
Suppleant:             Birgitte Hedegaard

Vurderingsudvalg:  Birgitte Hedegaard - Formand
                             Kim Boss Jørgensen
                             Steen Schnipper
Suppleant:             Jesper Pedersen

festudvalg:    Pia Mårtensson
         Carsten Roslund
         Heidi Torngaard Pedersen
         Camilla A H Hansen

Foreningens medlemmer kan møde bestyrelsesmedlemmer
lørdag mellem 9-12. i de måneder der er pligtarbejde.

Man kan også skrive til foreningsmailen: roedemellemvej@gmail.com
evt. lægge brev i postkassen ved kontoret, om at man ønskes kontaktet - skriv telefonnummer på.

Man kan IKKE komme om onsdagen, da vi har ændret vores mødetider til bestyrelsesmøderne.

.

Se mappen: Vigtige dokumenter som indeholder:
Foreningens vedtægter
Ordensregler
Generalforsamlingsreferater
Bestyrelsesreferater
Kolonihavejura
Rottebekæmpelse