Bestyrelsen
Valgt på generalforsamlingen august 2021

Formand:               Dan Bengtsson
Næstformand:        Marion Dardecker
Kasserer:               Susanne Petersen
Sekretær:               Ditte Petersen
Bestyrelsesmedlem:          
                           Henrik Christesen
Bestyrelsessuppleanter:
                             Allan William
                             Thorben Hansen
                             Thomas Sølvskov                              
Observatør festudvalg:

                             Pia Mårtensson
Revisorer:              Anni Sølvskov
                             Henning Lassen
Suppleant:             Evy Elsåss

Vurderingsudvalg:  Birgitte Hedegaard - Formand
                             Kim Boss Jørgensen
                             Steen Schnipper
Suppleant:             Alice Gielfeldt

Foreningens medlemmer kan møde bestyrelsesmedlemmer
lørdag mellem 9-12. i de måneder der er pligtarbejde.
Det vil sige i år til den 2. oktober 2021.

Man kan IKKE komme om onsdagen, da vi har ændret vores mødetider til bestyrelsesmøderne.


.

.


Se mappen: Vigtige dokumenter som indeholder:
Foreningens vedtægter
Ordensregler
Generalforsamlingsreferater
Bestyrelsesreferater
Kolonihavejura
Rottebekæmpelse